Home » Initiatiefnemer » Kind en kanker in het gezin

Kind en kanker in het gezin

Langs de Zijlijn – Amber Lups

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen getroffen. Kanker krijgen is in de eerste plaats heel erg voor het slachtoffer zelf, maar kanker heb je niet alleen! Helaas is de zieke niet de enige die met de gevolgen te krijgt te maken. Ook het gezin wordt ondergedompeld in een proces van hoop en vrees in alle stadia. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de eerste vier maanden na de diagnose bij het gezinslid de meeste stressklachten hebben. Echter, ook één tot vijf jaar na de diagnose kunnen de kinderen nog te maken krijgen met emotionele en gedragsproblemen.

Kanker is ingrijpend voor ieder gezinslid. Vaak is er meer aandacht voor de zieke en zijn de kinderen onzichtbaar voor de hulpverleners in het ziekenhuis.  Kinderen worden geconfronteerd met een nieuwe situatie qua rolverdeling en verantwoordelijkheden.  Die zijn niet voorbereid op zulke ingrijpende situaties in deze fase van hun leven. Ze staan langs de zijlijn – in sporttermen – en moeten lijdzaam toezien wat er gebeurt in het speelveld van medici en patiënt. Opvang en begeleiding is met name gericht op de patiënt en niet zozeer op de kinderen. Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor deze groep; kinderen die een stem krijgen als de kanker in het gezin is.

Doelen Stichting Langs de Zijlijn

In een situatie waar kanker in een gezin is, wordt er meestal voor kinderen beslist. Om kinderen een stem te geven en hen in deze moeilijke situatie te ondersteunen, organiseert Stichting Langs de Zijlijn daarom jaarlijks een landelijke dag om voor hun situatie aandacht te vragen. Dit met de volgende doelen:

  • Erkenning, begrip en ondersteuning bieden aan kinderen
  • Kinderen de ruimte te geven om hun emoties te uiten
  • Organisaties, scholen en gezinnen bewust maken van de impact op kinderen van ziekte in het gezin, kanker in het bijzonder
  • Bewustwording creëren dat vooral ook zij hulp en ondersteuning krijgen
  • Landelijke aandacht vragen voor deze kinderen, zodat ze vroegtijdig steun krijgen, bijvoorkeur via de huidige structuren (gezondheidszorg, inloophuizen, psycho-oncologische centra, KWF, etc)

Landelijke dag

Kom naar de landelijke dag (verplaatst naar 12 juni 2021)

Helpt u ons?

Doneer of word vrijwilliger/ sponsor.

Contact

Vragen of suggesties? Laat het ons weten!