Home » Initiatiefnemer » Kind en kanker in het gezin

Kind en kanker in het gezin

Langs de Zijlijn – Amber Lups

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen getroffen. Kanker krijgen is in de eerste plaats heel erg voor het slachtoffer zelf, maar kanker heb je niet alleen! Helaas is de zieke niet de enige die met de gevolgen te krijgt te maken. Ook het gezin wordt ondergedompeld in een proces van hoop en vrees in alle stadia. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de eerste vier maanden na de diagnose bij het gezinslid de meeste stressklachten hebben. Echter, ook één tot vijf jaar na de diagnose kunnen de kinderen nog te maken krijgen met emotionele en gedragsproblemen.

Kanker is ingrijpend voor ieder gezinslid. Vaak is er meer aandacht voor de zieke en zijn de kinderen onzichtbaar voor de hulpverleners in het ziekenhuis.  Kinderen worden geconfronteerd met een nieuwe situatie qua rolverdeling en verantwoordelijkheden.  Die zijn niet voorbereid op zulke ingrijpende situaties in deze fase van hun leven. Ze staan langs de zijlijn – in sporttermen – en moeten lijdzaam toezien wat er gebeurt in het speelveld van medici en patiënt. Opvang en begeleiding is met name gericht op de patiënt en niet zozeer op de kinderen. Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor deze groep; kinderen die een stem krijgen als de kanker in het gezin is.

Doelen Stichting Langs de Zijlijn

In een situatie waar kanker in een gezin is, wordt er meestal voor kinderen beslist. Om kinderen een stem te geven en hen in deze moeilijke situatie te ondersteunen, organiseert Stichting Langs de Zijlijn daarom jaarlijks een landelijke dag om voor hun situatie aandacht te vragen. 

De Stichting Langs de Zijlijn heeft ten doel:
a) aandacht vragen voor de impact van kanker op een gezin en ervoor zorgen dat kinderen gezien, gehoord en ondersteund kunnen worden als hun ouder getroffen wordt door kanker;        

b) het stimuleren van een landelijke dekking voor het aanbieden van (preventieve) ondersteuning aan kinderen, waarvan één van de gezinsleden is getroffen door kanker;

c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) het organiseren van een jaarlijkse landelijke dag, voor het op een positieve manier vragen van aandacht voor de impact van kanker op een gezin. Tijdens de landelijke dag staat het kind centraal en is het voor hen een leuke dag. Er worden leuke activiteiten (workshops) aangeboden. Voor de volwassenen (ouders, mantelzorgers, zorgverleners, vrijwilligers) is er een informatief programma met deskundige sprekers over het thema “kanker in het gezin”. De kinderen en de ouders ontmoeten lotgenoten en ervaren dat ze er niet alleen voor staan;

b) het stimuleren van een landelijke dekking via het aanbieden van een structureel ondersteuningsprogramma;

c) organisaties, overheid, ziekenhuizen, scholen en gezinnen bewust maken van de impact op kinderen van kanker in het gezin;

d) in samenwerking met de Universiteit van Utrecht worden de onderzoeksresultaten van “de impact van kanker op een gezin” uitgebracht in een boek en gebruikt om o.a. de politiek te overtuigen naar de nut en noodzaak van vroegtijdige aandacht en ondersteuning van kinderen. De Kinderombudsman heeft toegezegd dit te willen onderschrijven.

Contact

Vragen of suggesties? Laat het ons weten!